Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir ya da “Özelleştir” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.

Çerez Ayarları
Kalite & BGYS Politikamız

REISSWOLF Türkiye ISO 27001:2013 standartlarına uyumlu bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu standart çerçevesinde kuruluşun hizmet verdiği sektöre yönelik olarak destekleme, sınıflandırma, teşvik, kayıt, denetim, izleme ve arşiv faaliyetlerinin sunumunda demografik ve finansal bilgi güvenliğini sağlamak en önemli ilke olarak yer almaktadır.

Bu standartlar aynı zamanda risk yönetimini güvence altına alır, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçer ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlar.

 

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Bilgi varlıkları değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin ve sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak,
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak,
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak, hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayların etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
 • Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
 • Kurum itibarını geliştirmek ve BGYS ile ilgili olarak personelin bilinç düzeyini arttırmak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi desteklemek,
 • Bu sistem çerçevesindeki tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarının artırılması.

Sertifikalarımız

REISSWOLF Türkiye'nin sahip olduğu belge ve sertifikalar periyodik olarak güncellenmektedir. Sertifikalarımız sunduğumuz  hizmetlerin kapsamını belirleyen niteliktedir ve daha güvenilir bir hizmet sağladığımızın kanıtıdır.

 • REISSWOLF Türkiye, tüm hizmetlerini aşağıdaki standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

 • ISO 27001:2013 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2015   - Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 - Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN 15713:2009 - Gizli Malzemenin Güvenli İmhası
 • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi

 

Kalite Politikamız

REISSWOLF Türkiye olarak aşağıdaki ilkeler Entegre Yönetim Sistemi Politikamız olarak belirlenmiştir.

 

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmet sunmak, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
 • Hizmetlerimizin; müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak ve bu durumun sürekliliğini temin etmek,
 • Tüm çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayacak şekilde kalite bilinciyle eğitmek ve yetkinliklerini arttırmak,
 • Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla, proseslerimizin çevresel etkileri göz önüne alınacak ve mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklar mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,
 • Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek sorumluluk bilincini arttırmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlamak,
 • Mümkün olan tüm faaliyetlerimizde sıfır atık prensibine uygun planlamalar yapmaktır.


Çevresel etkileri azaltmak için hazırladığımız planlarımız ve koyduğumuz hedefler, ayrıca acil durum planlarımız kamuya ve paydaşlarımıza açık olacaktır.

Ürün ve hizmet tedarik ederken tedarikçilerimizin çevre politikaları göz önünde bulundurulacak; geri kazanılmış veya geri kazanılabilir ürünler kullanmaları teşvik edilecektir.

REISSWOLF Türkiye oluşturduğu çevre politikasıyla; kaynak tüketiminin azaltılmasını, atık oluşumunun azaltılmasını ve çevre bilincinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

REISSWOLF Türkiye, Entegre Yönetim Sistemi Politikası çerçevesinde; risk merkezli düşünerek ve ortaya çıkan tüm fırsatları değerlendirerek, Entegre Yönetim Sistemini ve dolayısıyla hem çalışma şartlarını hem de sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.